PROAKTİF DİJİTAL YÖNETİM VE EĞİTİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

İZİNLİ KULLANICI VERİ TABANI KAYIT

VE

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY/AÇIK RIZA METNİ


Şirketimizin https://www.suitable.live ve https://www.suitablepos.com adresinde yer alan işbu İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti Onay/Açık Rıza Metnini kabul ederek, halihazırda sunmakta olduğumuz Şirketimizle paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize, GSM telefonunuza ve diğer elektronik uygulamalara elektronik ticari ileti gönderilmesine onay/açık rıza vermiş ve paylaştığınız bilgilerin bu amaçlarla kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını ilgili mevzuattan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.


İşbu açık rızanıza istinaden Şirketimizle paylaşmış olduğunuz veriler Şirketlerimizin Kişisel Verileri Koruma Politikasında detaylı olarak açıklandığı şekilde ve tarafınıza sunulacak olan Aydınlatma Metni ve işbu onay metninde taahhüt edilen şekilde kullanılacaktır.


6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve/veya yargı mercilerine sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç 10 yıl boyunca saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketlerimiz tarafından imha edilir veya anonim hale getirilir.


İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzinli veri tabanından çıkış işleminiz Şirketlerimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmez, hizmet almaya devam edersiniz.
İLETİŞİM ve KURUMSAL BİLGİLER


Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.

Telefon: 0850 333 00 61 - 0533 766 11 42

E.Posta:info@proaktif.org,hukuk@suitable.live

KEP Adresi: proaktifdijital@hs05.kep.tr

Mersis Numarası: 0733088785300001

Tepecik V.D. 733 088 7853