KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA KURUMSAL MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ


Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından bana sunulan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Kurumsal Müşteri Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”)’ni okudum ve anladım.


İşbu açık rıza beyanının her zaman ve koşulsuz olarak geri çekilebileceği bilgisi tarafıma verilmiş olup, bu kapsamda;
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA KURUMSAL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.suitable.live internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


Aşağıda detayları yer alan aydınlatma metnimize geçmeden önce belirtmek isteriz ki; SuitableLive uygulaması Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti’nin geliştirmiş olduğu bir uygulama olup, bu kapsamda uygulamaya giriş yapmanız ile bir takım kişisel verileriniz veri sorumlusu olan Şirketimiz bünyesinde işlenecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?


Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.


Kişisel verilerinizi,


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?


Kişisel verilerinizi, sizin https://www.suitable.live ve/veya https://www.suitablepos.com üzerinden uygulamamıza üye olmanız ve/veya suitablelive mobil uygulamasına bilgilerinizi girmeniz aracıyla topluyoruz.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


SuitableLive uygulamasına giriş yapmanız aracılığıyla gerektiğinde ve eğer tarafınızdan girilmişse isim- soyisim, iletişim ve lokasyondan oluşan kişisel verilerinizi işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ


Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;


Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak iletmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.


İLETİŞİM ve KURUMSAL BİLGİLER


Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.

Telefon: 0850 333 00 61 - 0533 766 11 42

E.Posta:info@proaktif.org,hukuk@suitable.live

KEP Adresi: proaktifdijital@hs05.kep.tr

Mersis Numarası: 0733088785300001

Tepecik V.D. 733 088 7853