KURUMSAL MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Yeniköy Merkez Vatan Cd. No:83, 41275 Kocaeli Üniversitesi Teknopark Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE adresinde yer alan Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. ile web sitesini kullanan ve üye olan (ÜYE) arasında akdedilmiştir.

Sözleşmede Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. ve ÜYE birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılacaktır.

Madde 2- Sözleşmenin Amacı ve Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin sahibi olduğu https://www.suitable.live, suitablepos.com/app veya https://www.suitablepos.com (SuiTable POS) internet sitesinin üyelerine sunacağı ürün ve hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Suitable.live, suitablepos.com çevredeki üye restoranların ve kafelerin özelliklerinin yanı sıra anlık doluluk durumunu gösteren bir uygulamadır. Suitable.live, suitablepos.com restoran ve kafeler ile bireysel müşteri arasında köprü kurarak, üye işletmelere ait onlarca farklı bilgiyi (masa sayısı ve doluluk oranı, menü, işletmeye olan uzaklık, hizmet türü, tesis olanakları, kampanyalar vb.) kullanıcılar ile paylaşmayı hedeflemekte ve gerçekleştirmektedir. Bu internet sitesinin kullanılması ve üye kaydı yapılması işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini göstermekte olup işbu sözleşme suitable.live, suitablepos.com’da yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanan kullanıcılar için bağlayıcıdır.

Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.1.2. Üye, hiçbir suretle sunulan hizmetleri suç teşkil eden ve/veya kamu düzenini bozucu yahut ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve onların hakların ihlal edici şekilde kullanamayacağı gibi başkalarının suitable.live, suitablepos.com üzerinden verilen hizmeti kullanmasını engelleyemez.

3.1.3. Üye, kendisi ile ilgili verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin değişmesi halinde derhal bilgilerini güncelleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.1.4. Üye, internet sitesine giriş yapabilmek için kendisinin oluşturmuş olduğu şifre bizzat kendisi kullanmakla yükümlü olup, üçüncü kişilerden saklamak ve korumakla yükümlüdür. Şifrenin herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde gerçekleşebilecek zararlardan Üye’nin kendisi sorumludur. Üye, şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde üyenin, üyelik bilgileri ile kişisel verilerine ulaşılması halinde doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen kendisine ait olduğunu, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin mali/hukuki hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye, kullanmakta olduğu şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrenmesinin akabinde derhal Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’yi bu konuyla ilgili olarak bilgilendirmekle yükümlüdür, ancak Üye’nin gerekli bilgilendirmeleri yapmış olması hukuki ve cezai sorumluluklarının sona ermesi anlamına gelmeyecektir.

3.1.5. Üye, suitable.live, suitablepos.com sitesinin hizmetlerinden faydalandığı sürece Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranmamayı beyan ve taahhüt eder.

3.1.6. Üye, hizmetten faydalanan diğer kullanıcıların kişisel verilerine, bilgilerine izinsiz ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı, paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.1.7. Üye’nin üyelikten ayrılması yahut üyeliğin Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından sonlandırılması halinde herhangi bir hak talebinde bulunması mümkün değildir.

3.1.8. Üye, üyeliğini dilediği zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez yahut satılamaz.

3.1.9. Üye, suitable.live, suitablepos.com üzerinden kanuna aykırı ve/veya suç teşkil eden bilgiler içeren mesajlar paylaşmayacağını, virüs, solucan vb.  suitable.live, suitablepos.com’a ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek zararlı yazılımları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.10. Üye, suitable.live, suitablepos.com’da bulunan içerik, tasarım ve yazılımlar ile Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. marka ve logolarına ilişkin fikri mülkiyet haklarının tamamının Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’ye ait olduğunu, sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Üye’ye devredilmediğini, suitable.live, suitablepos.com’u ve suitable.live, suitablepos.com içerisinde bulunan tasarım, içerik ve yazılımları hiçbir şartta kopyalamayacağını ve/veya taklit etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin Hak ve Yetkileri

3.2.1. Üye, işbu sözleşme ile sözleşme kapsamında kendisine verilen hizmetin Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından her zaman için tek taraflı ve sebepsiz olarak sürekli veya geçici olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Üye’nin işbu sözleşmeye yahut kanuna aykırı bir davranışta bulunması halinde Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi haklı sebeple derhal sona erdirme yetkisi bulunmaktadır. Bu durum üyenin bilgilerini hatalı bildirmesi halinde de geçerlidir. Ayrıca belirli bir zaman boyunca güncellenmeyen kullanılmayan üyelikler dondurulabilir yahut sona erdirilebilir.

3.2.2. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’ye ait internet sitesinde reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece suitable.live, suitablepos.com’a ve Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından yetki verilen üçüncü kişilere aittir.

3.2.3. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti., üye tarafından paylaşılan bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak ve korumakla yükümlüdür. Üye tarafından kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişilerle paylaşılması hali ise mevzuat gereği suç teşkil etmekte olup Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin bu durumdan sorumlu tutulması mümkün değildir.

3.2.4. Suitable.live, suitablepos.com üzerinden, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Suitable.live, suitablepos.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye'lerin kendi sorumluluğundadır. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

3.2.5. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti., suitable.live, suitablepos.com ’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, suitable.live, suitablepos.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. suitable.live, suitablepos.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler suitable.live, suitablepos.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Suitable.live, suitablepos.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. 'nin sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3.2.6 Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. Suitable.live, suitablepos.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye'lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.2.7. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün güncellemesi hatalarından sorumlu tutulamaz. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti, suitable.live, suitablepos.com üzerinden sunduğu ürünleri (POS Cihazları) ve bunlara ilişkin fiyatları dilediği şekilde belirleme, güncelleme ve değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Ürünlerde ve/veya fiyatlarda Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme yapılması durumunda Üye herhangi bir mali/ hukuki talepte bulunamayacaktır.

3.2.8. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti., mevzuat değişiklikleri ve/veya ticari gereklilikler sebebiyle gerekli görmesi halinde üyelik sözleşmesinin koşullarında tek taraflı değişiklik yapabilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler sözleşmenin güncel halinin suitable.live, suitablepos.com’da yayımlanması ile geçerlilik kazanmış sayılır.

Madde 4- Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

İnternet sitesindeki formun doldurulması ile toplanan kişisel verileriniz üyelik işlemi sırasında tarafınıza sunulan Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Bu anlamda, üyenin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan haklarına sahiptir. Üye olmak için doldurulan formda yer alan kişisel veriler siparişlerin alınabilmesi maksadıyla kullanılmakla birlikte verilen siparişler üyelere özel önerilerin sunulmasında baz alınacaktır. Üyeliğin, Üye’nin kendisi veya suitable.live, suitablepos.com tarafından sonlandırılması halinde, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla üyenin kişisel bilgileri talep nedeniyle veya re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Madde 5- Sözleşmenin Devri

Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Madde 6- Mücbir Sebepler

Tarafların kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, salgın hastalık, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Bu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olan mücbir sebepler sözleşmenin devamı sırasında mücbir sebep olarak ileri sürülemeyecektir.

Madde 7- Sözleşmenin Feshi ve Sözleşmede Değişiklikler

7.1. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. ve üye işbu üyelik sözleşmesini diledikleri zaman sona erdirme hakkına sahiptir.

7.2. Üye, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri nedeniyle, Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.‘nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye böyle bir durumda Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini ve sözleşmenin tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 8- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’nin ticari defter ve kayıtlarının HMK 193. Maddesi kapsamında kesin delil niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 9- Tebligat Adresleri

Üye tarafından Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’ne bildirilen adres, sözleşmeye ilişkin her türlü bildirim için yasal adres olarak kabul edilecektir. Üyenin adresinde değişiklik olması halinde sözleşme uyarınca bu bilgilerin güncellenmesi gerekmekte olup aksi halde sistemde yer alan adresine yapılan bildirimler geçerli kabul edilecektir. İşbu sözleşme nedeniyle, üye tarafından paylaşılan bilgilerde kayıtlı e-posta adreslerine yapılan bildirimler, bildirimin yollanmasından iki (2) gün sonra üyeye ulaşmış kabul edilir.

Madde 8: Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi", Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından suitable.live, suitablepos.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup taraflardan herhangi birince feshedilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcılar ve Üyeler işbu sözleşme hükümlerini suitable.live, suitablepos.com ’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.TARAFLARProaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti. ÜYE